אתר www.flytik.tk מנוע חיפוש טיסות מוזלות מבית JetRadar מחובר למגוון חברות תעופה וספקים בכל העולם.

הבהרה חשובה - אתר זה לא מבצע את ההזמנה אלא הוא רק מנוע חיפוש ומפנה להזמנה אצל הספק או לפעמים בחברת התעופה עצמה, לכן אין לו תמיכה או שירות , והשירות הוא מול הספק שבחרתם (לפעמים לאותה טיסה זולה בדיוק, יש מספר ספקים ומחירים שונים)
כמו כן האתר תומך בעברית (ייתכן ותצטרכו  לשנות את שפת הממשק בתפריט המתאים) שימו לב לכך שבדומה לאתרים בין לאומיים (בוקינג אקספדיה ועוד...) האתר אמנם יכול להציג את המחיר בשקלים אך בפועל המחיר שיגבה יהיה בדולרים או יורו, וישראלי שאין לו חשבון מט"ח יצטרך להוסיף עמלת המרה (בין 2.5-4.5 בהתאם לחברת האשראי).


למעבר לאתר הטיסות המוזלות www.flytik.tk  לחצו על הקישור

או השתמשו בסרגל החיפוש ישירות מהאתר: